όγκοι

Τι είναι ο όγκος εγκεφάλου;

Ο όγκος εγκεφάλου είναι μία ανώμαλη συσσώρευση (ανάπτυξη) κυττάρων στον εγκέφαλο. Κανονικά, στον ανθρώπινο οργανισμό, νέα κύτταρα σχηματίζονται μόνο για να αντικαταστήσουν παλαιά ή κατεστραμμένα κύτταρα.
  • Όταν τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται αφύσικα, τότε μπορεί να συσσωρευτούν και να σχηματίσουν μία μάζα, η οποία ονομάζεται όγκος.
  • Ο όγκος του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει βλάβη, είτε επειδή ασκεί πίεση σε φυσιολογικά μέρη του εγκεφάλου είτε επειδή τα διηθεί.
  • Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 150 είδη όγκων του εγκεφάλου.

Δύο είναι βασικοί τύποι όγκων εγκεφάλου:

  1. Πρωτοπαθείς όγκοι
  2. Μεταστατικοί (δευτεροπαθείς) όγκοι

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.