Τι είναι το χόρδωμα;

Το χόρδωμα είναι ένας σπάνιος όγκος, που αντιπροσωπεύει το 0.2% όλων των καλοηθών όγκων. Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 50 – 60 έτη.

Συνήθως εντοπίζονται στη βάση του κρανίου και στο κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης. Οι καλοήθεις βλάβες έχουν την τάση επέκτασης στις παρακείμενες οστικές και νευρικές δομές.

Τα χορδώματα μπορεί ιστολογικά να δίνουν την εικόνα καλοήθων όγκων, αλλά είναι τοπικά επιθετικοί όγκοι. Πολλές φορές παραμένουν ανενεργοί σε μία χρονική περίοδο, αλλά στη συνέχεια η αύξηση του μεγέθους είναι εντυπωσιακή και επικίνδυνη.

Ποια είναι τα συμπτώματα του χορδώματος

  • Κεφαλαλγίες (πονοκέφαλοι, που μπορεί να είναι έντονοι το πρωί και να ξυπνούν τον ασθενή τη νύχτα)
  • Διαταραχές όρασης (θόλωση, διπλωπία, μείωση όρασης, περιορισμός οπτικών πεδίων)
  • Απώλεια ακοής
  • Αδυναμία άνω ή κάτω άκρων
  • Μούδιασμα (αιμωδίες)
  • Αράτεια ούρων
  • Δυσκολία στην κατάποση

Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη αντιμετώπιση των χονδρομάτων, ώστε να μην υπάρξουν μεταστάσεις.

Σύγχρονη νευροχειρουργική αντιμετώπιση του χορδώματος

Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν την πιο ριζική αφαίρεση των χορδωμάτων, ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του εγκεφάλου, ενώ ταυτοχρόνως προστατεύουν τα σημαντικά λειτουργικά κέντρα του εγκεφάλου.

Οι τεχνικές αυτές, είναι η νευροπλοήγηση, η λειτουργική μαγνητική τομογραφία, ο διεγχειρητικός νευροφυσιολογικός έλεγχος και η διεγχειρητική απεικόνιση μέσω υπερήχου ή ειδικών συστημάτων διεγχειρητικής μαγνητικής τομογραφίας.

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η απομάκρυνση του όγκου και η πρώτη προτεραιότητα είναι η διατήρηση ή βελτίωση των νευρολογικών λειτουργιών του ασθενούς.

Χειρουργικές τεχνικές για την αφαίρεση του χορδώματος

  • Κρανιοτομία: με τη χρήση νευροπλοήγησης, η οποία ενσωματώνει δεδομένα της μαγνητικής και της αξονικής τομογραφίας, παρέχεται τρισδιάστατη απεικόνιση και αποτυπώνεται η εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας ακριβώς στη θέση της βλάβης στον εγκέφαλο του ασθενούς. Με αυτό τον τρόπο, εντοπίζεται με εξαιρετική ακρίβεια η θέση του όγκου που αφαιρεί ο νευροχειρουργός.

Με το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο και τη νευροπλοήγηση, ο όγκος αφαιρείται με ακρίβεια, ενώ προστατεύονται οι περιοχές του φυσιολογικού εγκεφάλου.

  • Διεγχειρητική χαρτογράφηση εγκεφάλου (κρανιοτομία σε εγρήγορση): Σε επεμβάσεις για την αφαίρεση όγκων που βρίσκονται σε λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου, ορισμένες φορές απαιτείται να είναι ο ασθενής σε εγρήγορση, για να εκτιμάται συνεχώς κατά τη διάρκεια της επέμβασης η λειτουργική του εικόνα (παραδείγματος χάριν η εκφορά του λόγου).

Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα λειτουργικής χαρτογράφησης του εγκεφάλου και παρέχει στον νευροχειρουργό τη δυνατότητα να επιλέξει την πιο ασφαλή δίοδο για την αφαίρεση του όγκου, ενώ ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νευρολογικού ελλείμματος. Αντί για γενική αναισθησία, γίνεται περιοχική αναισθησία και φυσικά, ο ασθενής δεν νιώθει το παραμικρό.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.