?>

Τι είναι το ακουστικό νευρίνωμα;

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι ένας αργά αναπτυσσόμενος, σπάνιος όγκος του έσω ωτός και συγκεκριμένα του ακουστικού νεύρου, το οποίο συνδέει το αυτί με τον εγκέφαλο.

Το ακουστικό νευρίνωμα αποτελεί περίπου το 6% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου και είναι ο συχνότερος όγκος της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας.

Αναπτύσσεται όταν υπάρχει ανώμαλη υπερπαραγωγή των κυττάρων Schwann, τα οποία φυσιολογικά περιβάλλουν και υποστηρίζουν τις νευρικές ίνες της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας (στατικοακουστικό νεύρο, δηλαδή το νεύρο που ελέγχει την ακοή και την ισορροπία). Εντοπίζεται στο έσω ους, κοντά στο πίσω μέρος του κρανίου και πιέζει τα νεύρα της ακοής και της ισορροπίας.

Μολονότι καλοήθης βλάβη, σε περίπτωση που ο όγκος αναπτυχθεί και δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να πιέσει το προσωπικό νεύρο ή άλλες δομές του εγκεφάλου και να προκαλέσει βαριές αναπηρίες ή ακόμα και να αποτελέσει απειλή για τη ζωή του ασθενούς.

Τα ακουστικά νευρινώματα αφορούν συνήθως ενήλικες 30 – 60 ετών.

Ποια είναι τα πιο συνήθη συμπτώματα του ακουστικού νευρινώματος;

 • Απώλεια ακοής
 • Εμβοές (βουητό στα αυτιά)
 • Ζάλη
 • Παράλυση του προσωπικού νεύρου
 • Νευρολογικές εκδηλώσεις απειλητικές για τη ζωή των ασθενών (πίεση του εγκεφαλικού στελέχους ή/και της τέταρτης κοιλίας του εγκεφάλου).
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ - ΓΕΦΥΡΟΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ - ΓΕΦΥΡΟΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Σύγχρονη νευροχειρουργική αντιμετώπιση του ακουστικού νευρινώματος

Η νευροχειρουργική ή μη αντιμετώπιση του ακουστικού νευρινώματος εξαρτάται από:

 • Το μέγεθος και την υφή του όγκου.
 • Τον ρυθμό αύξησης του μεγέθους του όγκου.
 • Την ηλικία του ασθενούς και γενική κατάσταση της υγείας του.
 • Τον βαθμό έκπτωσης της ακοής.
 • Την παρουσία ή όχι πάρεσης του προσωπικού νεύρου καθώς και άλλων νευρολογικών σημείων.

Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του ακουστικού νευρινώματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

✓ Παρακολούθηση
Για ένα μικρό νευρίνωμα , χωρίς σημαντικά συμπτώματα ή σημεία, η τακτική ιατρική παρακολούθηση που περιλαμβάνει ακτινολογικό και ακοολογικό έλεγχο αποτελεί μία λύση. Εάν ο όγκος δεν αναπτύσσεται, ο ασθενής δε θα χρειαστεί ποτέ θεραπεία.

✓ Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική(Cyberknife ,γ-Κnife): Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική εξασφαλίζει την χορήγηση μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης δόσης ακτινοβολίας σε σχέση με την κλασική ακτινοθεραπεία,χωρίς την εξάπλωσή της στις ευαίσθητες γειτονικές δομές του εγκεφάλου.

✓ Χειρουργική αντιμετώπιση

Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν την κατά το δυνατόν ριζική αφαίρεση των ακουστικών νευρινωμάτων με ασφάλεια και προστασία από βλάβες των σημαντικές δομών του εγκεφάλου.
Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η απομάκρυνση του όγκου και η πρώτη προτεραιότητα είναι η διατήρηση ή βελτίωση των νευρολογικών λειτουργιών του ασθενούς.

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης των ακουστικών νευρινωμάτων με ικανό μέγεθος. Εάν η συμπεριφορά ενός νευρινώματος είναι καλοήθης και επιτευχθεί η ολική εξαίρεσή του το χειρουργείο ίσως και να αποτελεί τη μοναδική θεραπεία, που απαιτείται.

Η χρήση νευροπλοήγησης, ο διεγχειρητικός νευροφυσιολογικός έλεγχος και η διεγχειρητική απεικόνιση μέσω υπερήχου ή ειδικών συστημάτων διεγχειρητικής μαγνητικής τομογραφίας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήμτα στη σύγχρονη νευροχειρουργική αντιμετώπιση των ακουστικών νευρινωμάτων.

Η νευροχειρουργική αντιμετώπιση του ακουστικού νευρινώματος εξαρτάται από:

 • Το μέγεθος και την υφή του όγκου
 • Τον ρυθμό αύξησης του μεγέθους του όγκου
 • Την ηλικία του ασθενούς και γενική κατάσταση της υγείας του
 • Τον βαθμό έκπτωσης της ακοής
 • Την παρουσία ή όχι πάρεσης του προσωπικού νεύρου καθώς και άλλων νευρολογικών σημείων

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.