Κεφαλαλγία

Τι είναι η κεφαλαλγία;

Η κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) είναι ένα από τα πιο συνήθη προβλήματα υγείας και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα έχουν πονοκέφαλο κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Σε ορισμένους ανθρώπους η κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) είναι συχνή και έχει σταθερό τρόπο εμφάνισης.

Η πιο συνηθισμένη μορφή κεφαλαλγίας είναι η κεφαλαλγία τάσης και η ημικρανία.

Οι κεφαλαλγίες πολλές φορές επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς και έχουν επιπτώσεις στην κοινωνική και εργασιακή του ζωή, αλλά και τις προσωπικές του σχέσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας δεν είναι απλή, καθώς μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα σοβαρής ασθένειας.

 

Οι κεφαλαλγίες κατηγοριοποιούνται σε πολλές διαφορετικές ομάδες με βασική ταξινόμηση σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.