Υδροκεφαλία

Τι είναι ο υδροκέφαλος;

Οι κοιλίες του εγκεφάλου περιέχουν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το οποίο παράγουν οι ίδιες. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί στον εγκέφαλο και διοχετεύεται στη βάση του.
ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ-ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ ΥΓΡΟ-ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Αποτελεί φυσικό συστατικό του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και διατρέχει-περιβάλλει τόσο τον εγκέφαλο, όσο και τη σπονδυλική στήλη, έχοντας προστατευτικό και θρεπτικό ρόλο.

Βρίσκεται σε μία συνεχόμενη διαδικασία παραγωγής και παροχέτευσης προς το φλεβικό δίκτυο του εγκεφάλου. Υδροκέφαλο έχουμε όταν αυτή η αέναη διαδικασία διαταράσσεται είτε με τη μορφή υπερπαραγωγής είτε με την παρεμπόδιση της απορροής (απόφραξη) είτε με μεταβολή του φυσιολογικού ρυθμού παραγωγής-απορροής.

MRI

Εικόνες MRI (μαγνητικής τομογραφίας) σε οβελαίο και εγκάρσιο επίπεδο σε ασθενή με υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης

MRI

Yδροκέφαλος

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.