?>
Απόστημα εγκεφάλου

Τι είναι το απόστημα εγκεφάλου;

Το απόστημα εγκεφάλου είναι λοίμωξη του εγκεφάλου, η οποία προκαλεί φλεγμονή και δημιουργεί μια χωροκατακτητική βλάβη (αποστηματική κοιλότητα) που αυξάνει την ενδοκράνια πίεση.

Στην πλειοψηφία τους, τα αποστήματα εγκεφάλου δημιουργούνται από πα-ρακείμενη λοίμωξη, όπως ωτίτιδα και οδοντογενή λοίμωξη.

Ποια είναι τα συμπτώματα του εγκεφαλικού αποστήματος;

Τα πλέον συνήθη συμπτώματα του εγκεφαλικού αποστήματος είναι αυτά που προκαλεί και ένας όγκος εγκεφάλου, με συχνότερα την έντονη κεφαλαλγία (πονοκέφαλο) και τις επιληπτικές κρίσεις.

Ποια είναι η θεραπεία για το εγκεφαλικό απόστημα;

Η μέθοδος αντιμετώπισης του εγκεφαλικού αποστήματος εξαρτάται από τη θέση, το μέγεθος του αποστήματος, την πηγή της λοίμωξης και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Τα εγκεφαλικά αποστήματα αντιμετωπίζονται συνήθως με συνδυασμένη φαρμακευτική αντιβιοτική αγωγή, με στόχο την υποκείμενη αρχική λοίμωξη (όταν αυτή είναι γνωστή). Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να αντιμετωπιστεί άμεσα με χειρουργική επέμβαση.

Πως αντιμετωπίζεται χειρουργικά το εγκεφαλικό απόστημα;

Σε περιπτώσεις ικανού μεγέθους αποστημάτων, συνιστάται η χειρουργική θεραπεία.

Δύο είναι οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εγκεφαλικού αποστήματος:

  • κρανιοανάρτηση: μέσα από ένα μικρό άνοιγμα του κρανίου, με ακρίβεια και ασφάλεια η βελόνη παρακέντησης κατευθύνεται απευθείας στο απόστημα για να παροχετευτεί το μολυσμένο εγκεφαλονωτιαίο υγρό-υγρό περιεχόμενο του αποστήματος(πύον). Η ανάλυση του δείγματος από το χειρουργείο δίνει τη δυνατότητα στοχευμένης θεραπείας με αντιβιοτικά.
  • κρανιοτομία για αποστήματα κοντά στον φλοιό του εγκεφάλου, σε σχετικά εύκολα προσβάσιμες περιοχές επιλέγεται η κρανιοτομία για να παροχετευτεί το απόστημα και να αφαιρεθεί η κάψα του έτσι ώστε να υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος υποτροπής.

Οι σύγχρονες μέθοδοι νευροχειρουργικής με τη χρήση της νευροπλοήγησης εξασφαλίζουν την ακριβή εντόπιση του αποστήματος και την αποφυγή τραυματισμού του υγιούς μέρους του εγκεφάλου.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.