Πρωτοπαθείς όγκοι

Τι είναι πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου;

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου αποτελούνται από κύτταρα που φυσιολογικά συνιστούν την εγκεφαλική ουσία και τους περιβάλλοντες ιστούς της.
  • Οι πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις.

Ταξινόμηση πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου

Η ταξινόμηση των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου γίνεται σε βαθμούς. Ο βαθμός του όγκου (grade) καθορίζει το πόσο σοβαρός είναι και βασίζεται στην εικόνα των κυττάρων του όγκου στο μικροσκόπιο (ιστολογική εικόνα).

Βαθμός Ι: Ο όγκος είναι καλοήθης, αναπτύσσεται αργά και τα κύτταρά του είναι σχεδόν όμοια με τα φυσιολογικά
Βαθμός ΙΙ: Ο όγκος είναι κακοήθης και τα κύτταρά του μοιάζουν λιγότερο με τα φυσιολογικά
Βαθμός ΙΙΙ: Ο κακοήθης όγκος αποτελείται από κύτταρα που αναπτύσσονται ενεργά (αναπλαστικά) και είναι πολύ διαφορετικά από τα φυσιολογικά
Βαθμός ΙV: Ο κακοήθης ιστός αποτελείται κυρίως ανώμαλα κύτταρα, τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα

Τα κύτταρα από τους όγκους βαθμού Ι-ΙΙ φαίνονται πιο φυσιολογικά και αναπτύσσονται αργά σε σχέση με τους όγκους βαθμού ΙΙΙ-ΙV. Με τον καιρό, ένας όγκος χαμηλής κακοήθειας είναι πιθανό να γίνει υψηλής κακοήθειας, κάτι που συμβαίνει περισσότερο στους ενήλικες και όχι στα παιδιά.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.