?>
κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Τι είναι η κρανιοεγκεφαλική κάκωση;

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση χαρακτηρίζεται κάθε χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο προκαλεί:
 • εξωτερική κάκωση, όπως θλαστικό τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής ή μώλωπα
 • δυνητικό τραύμα στο κρανίο
 • δυνητική κάκωση του εγκεφάλου
υποσκληρίδιο αιμάτωμα
Αξονική τομογραφία του εγκεφάλου ασθενούς με τροχαίο ατύχημα που εμφανίζει οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Συνήθως ο όρος κρανιοεγκεφαλική κάκωση αναφέρεται στην τραυματική εγκεφαλική βλάβη.

Συνήθεις αιτίες είναι τα τροχαία ατυχήματα, η πτώση από ύψος, οι κακώσεις σε αθλήματα, η πτώση αντικειμένου στο κεφάλι και τα βίαια περιστατικά.

Συχνά η κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση επιδεινώνεται καθώς περνούν οι ώρες και οι ημέρες.

Εκτός από την πρωτοπαθή εγκεφαλική βλάβη, που γίνεται τη στιγμή της κάκωσης, μπορεί να υπάρξει και δευτεροπαθής που επιδεινώνει δραματικά την αρχική βλάβη και ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό εν τέλει απώλειας ζωής.
Στις δευτεροπαθείς εγκεφαλικές βλάβες περιλαμβάνονται: αλλαγές στη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, ανεπάρκεια οξυγόνου στον εγκέφαλο, εγκεφαλικό οίδημα, αυξημένη ενδοκράνια πίεση (πίεση μέσα στο κρανίο).

Τι είναι η τραυματική εγκεφαλική βλάβη;

Τραυματική εγκεφαλική βλάβη χαρακτηρίζεται κάθε χτύπημα στο κεφάλι ή η διεισδυτική κάκωση του κεφαλιού που διαταράσσει την κανονική λειτουργία του εγκεφάλου.

Τραυματική εγκεφαλική βλάβη μπορεί να προκληθεί και χωρίς πρόσκρουση, αλλά λόγω της σημαντικής επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του κεφαλιού. Συνήθως προκαλείται από συνδυασμό πρόσκρουσης και επιτάχυνσης.

Η τραυματική εγκεφαλική βλάβη συμβαίνει όταν το κεφάλι προσκρούει ξαφνικά και βίαια σε κάποιο αντικείμενο (κλειστή κρανιοεγκεφαλική κάκωση) ή όταν ένα αντικείμενο πλήττει το κρανίο και προκαλεί ανοιχτό τραύμα-βλάβη του εγκεφάλου (ανοιχτή κρανιογκεφαλική κάκωση) .

Οι κακώσεις στο κεφάλι, αρκετές φορές συνοδεύονται από κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και ειδικά στον αυχένα.

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών αρχών σχετικά με τα περιστατικά τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης:

 • Το 78,8% είναι άνδρες
 • 50-70% είναι αποτέλεσμα τροχαίων

Τι είναι η τραυματική εγκεφαλική βλάβη;

Τραυματική εγκεφαλική βλάβη χαρακτηρίζεται κάθε χτύπημα στο κεφάλι ή η διεισδυτική κάκωση του κεφαλιού που διαταράσσει την κανονική λειτουργία του εγκεφάλου.

Τραυματική εγκεφαλική βλάβη μπορεί να προκληθεί και χωρίς πρόσκρουση, αλλά λόγω της σημαντικής επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του κεφαλιού. Συνήθως προκαλείται από συνδυασμό πρόσκρουσης και επιτάχυνσης.

Η τραυματική εγκεφαλική βλάβη συμβαίνει όταν το κεφάλι προσκρούει ξαφνικά και βίαια σε κάποιο αντικείμενο (κλειστή κρανιοεγκεφαλική κάκωση) ή όταν ένα αντικείμενο πλήττει το κρανίο και προκαλεί ανοιχτό τραύμα-βλάβη του εγκεφάλου (ανοιχτή κρανιογκεφαλική κάκωση) .

Οι κακώσεις στο κεφάλι, αρκετές φορές συνοδεύονται από κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και ειδικά στον αυχένα.

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών αρχών σχετικά με τα περιστατικά τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης:

 • Το 78,8% είναι άνδρες
 • 50-70% είναι αποτέλεσμα τροχαίων

Ποια είναι τα συμπτώματα της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης;

Τα συμπτώματα της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης μπορεί να είναι ελαφρά, μέτρια ή σοβαρά, ανάλογα με την έκταση της βλάβης που προκλήθηκε στον εγκέφαλο.

Στις ήπιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει σύντομη αλλαγή στη διανοητική κατάσταση ή τη συνείδηση.

Στις σοβαρές τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες μπορεί να υπάρξει απώλεια αισθήσεων για παρατεταμένες περιόδους, κώμα ή ακόμα και απώλεια ζωής.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης

Υπάρχουν διαφορετικά συμπτώματα μετά από μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραύματος.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα, τα οποία εάν εμφανιστούν μετά από τραυματισμό στο κεφάλι, απαιτείται άμεση ιατρική αντιμετώπιση, είναι:

 • Έμετος
 • Λήθαργος (υπνηλία)
 • Έντονος πονοκέφαλος (κεφαλαλγία)
 • Σύγχυση
 • Παράλυση ή αδυναμία της μιας πλευράς του σώματος
 • Απώλεια συνείδησης
 • Διεσταλμένες κόρες οφθαλμών ή διαφορά του μεγέθους των κορών (διαστολή της κόρης του οφθαλμού, αδυναμία να συσταλεί όταν πέφτει φως επάνω της ή καθυστερημένη αντίδραση)
 • Αλλαγές στην όραση (θολή ή διπλή όραση, δεν κινούνται τα μάτια, ο ασθενής δεν μπορεί να ανεχθεί έντονο φως ή δεν βλέπει)
 • Εκροή διαυγούς ή αιματηρού υγρού από τα αυτιά ή τη μύτη (εγκεφαλονωτιαίο υγρό – CSF)
 • Ζάλη και προβλήματα ισορροπίας
 • Αναπνευστικά προβλήματα
 • Αργός ρυθμός αναπνοής, με αύξηση της αρτηριακής πίεσης
 • Προβλήματα ακοής και εμβοές στα αυτιά (βουητό)
 • Δυσκολία κατανόησης
 • Αλλαγές στη συμπεριφορά
 • Δυσκολίες στην εκφορά του λόγου
 • Δυσκολία κατάποσης
 • Μούδιασμα (αιμωδίες)
 • Αδυναμία να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια (πέφτει το βλεφαρόπτωση)
 • Αδυναμία στο πρόσωπο
 • Απώλεια ούρων και ελέγχου του εντέρου
 • Αυχενική δυσκαμψία

Πως αντιμετωπίζεται η τραυματική εγκεφαλική βλάβη;

Αιμορραγία στο εσωτερικό του εγκεφάλου

Είναι υψίστης σημασίας η αντιμετώπιση της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης να ξεκινήσει άμεσα μετά τον τραυματισμό. Ο νευροχειρουργός εκτιμά τη βαρύτητα ενός χτυπήματος στο κεφάλι και καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης της βλάβης.

Χειρουργική επέμβαση απαιτείται συνήθως όταν υπάρχουν χωροκατακτητικές εξεργασίες (όπως αιματώματα που πιέζουν παρακείμενες δομές του εγκεφάλου), για να αφαιρεθούν αντικείμενα που έχουν διεισδύσει στον εγκέφαλο, για την αποκατάσταση της συνέχειας των οστών του εγκεφάλου, για την αποσυμπίεση στην περίπτωση εγκεφαλικού οιδήματος.

Στόχος της νευροχειρουργικής αντιμετώπισης είναι η εξασφάλιση επαρκούς οξυγόνου στον εγκέφαλο, η διατήρηση φυσιολογικής εγκεφαλικής αιματικής ροής και ο έλεγχος της ενδοκράνιας πίεσης, καθώς η υπερβολική αύξησή της οδηγεί σε δυνητικά θανατηφόρο βλάβη του εγκεφαλικού παρεγχύματος.

Η αντιμετώπιση της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης είναι μία σύνθετη κατάσταση που απαιτεί τη συνεργασία εξειδικευμένου τμήματος εντατικής θεραπείας και νευροχειρουργού και μπορεί να περιλαμβάνει πέρα από χειρουργικής πράξεις, απλές ενέργειες όπως η ρύθμιση της κλίσης του κρεβατιού του ασθενούς, το βάθος της καταστολής και η χρήση ειδικών φαρμάκων που έχουν σκοπό να ρυθμίσουν καλύτερα την εγκεφαλική ομοιόσταση (φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία).

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση-τραύμα

 • Ρωγμώδες
 • Εμπίεσμα κρανίου
 • Οξύ
 • Υποξύ
 • Χρόνιο

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.