?>
Δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες

Δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες

Οι δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες (πονοκέφαλοι) οφείλονται σε σοβαρές παθήσεις και είναι απαραίτητη η επείγουσα διερεύνηση.

Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική ή αξονική τομογραφία δείχνει εάν απειλείται η ζωή του ασθενούς.

Συνήθεις αιτίες για τις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες είναι:

  • όγκοι εγκεφάλου (πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς/μεταστατικοί)
  • εγκεφαλική αιμορραγία (όπως ρήξη ανευρύσματος, υπαραχνοειδής αιμορραγία)
  • υδροκέφαλος
  • θρόμβωση στον εγκέφαλο
  • λοιμώξεις (μηνιγγίτιδα – εγκεφαλίτιδα)
  • φλεγμονώδεις νόσοι
  • αυτοάνοσα νοσήματα
  • διαταραχή στην κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
  • οίδημα των οπτικών νεύρων

Ποια είναι η επεμβατική αντιμετώπιση για τις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες;

Η επεμβατική αντιμετώπιση για τις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες συνίσταται στην αναίρεση της αιτίας της κεφαλαλγίας.

Ανάλογα με την αιτία επιλέγεται η κατάλληλη επεμβατική τεχνική η οποία στόχο έχει την εξισορρόπηση της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης.

Σε περιπτώσεις για παράδειγμα όγκων εγκεφάλου γίνεται αφαίρεση του όγκου, στον υδροκέφαλο και στην καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση τοποθετείται βαλβίδα υδροκεφάλου, στις περιπτώσεις τραυματικής ή αυτόματης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, αφαίρεση του αιματώματος ή/και αποσυμπιεστική κρανιεκτομή.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.