Νευραλγία τριδύμου

Νευραλγία τριδύμου

Η νευραλγία τριδύμου είναι μία μορφή νευροπαθητικού πόνου, που προέρχεται από το τρίδυμο νεύρο και προκαλεί ξαφνικό καυστικό πόνο στο πρόσωπο.

Η νευραλγία τριδύμου μπορεί να προκληθεί από παθήσεις όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η πολλαπλή σκλήρυνση, η αρτηριοφλεβική δυσπλασία ή από ένα αγγείο (συνήθως φλέβα) που πιέζει το τρίδυμο νεύρο. Μπορεί όμως να είναι και αποτέλεσμα ενός τραυματισμού στο πρόσωπο ή μίας άστοχης ενέργειας που επηρέασε το τρίδυμο νεύρο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης (όπως αφαίρεση δοντιού ή άλλες οδοντιατρικές επεμβάσεις). Αρκετές φορές δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αιτία της νευραλγίας του τριδύμου (ιδιοπαθής νευραλγία).

Αντιμετωπίζεται με φάρμακα η νευραλγία τριδύμου;

Η φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου σε αρχικό στάδιο, περιλαμβάνει αντιεπιληπτικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και σε μερικές περιπτώσεις οπιοειδή. Η νευραλγία τριδύμου όμως, είναι μία προοδευτική νόσος, που παρουσιάζει ανθεκτικότητα στα φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να περιορίσουν τον πόνο με το πέρασμα του χρόνου.

ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ

Ποια είναι η επεμβατική αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου;

Η επεμβατική αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου, μπορεί να γίνει με την εφαρμογή διαφόρων νευροχειρουργικών τεχνικών.

Νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες (RF) για την αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου

Η νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες (RF) είναι μία τεχνική κατά την οποία, ο νευροχειρουργός οδηγεί υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο μία διαδερμική βελόνη, η οποία εσωκλείει ένα ηλεκτρόδιο στο ακριβές σημείο του τρίδυμου νεύρου, που προκαλεί τον πόνο.

Ενεργοποιεί το ηλεκτρόδιο, προκαλώντας ελεγχόμενη θερμοπηξία, με αποτέλεσμα την αναισθητοποίηση του νεύρου και τη διακοπή του ερεθίσματος του πόνου προς τον εγκέφαλο.

Νευρόλυση με Ραδιοσυχνότητες
Νευρόλυση με Ραδιοσυχνότητες

CyberKnife για την αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου

Η ακτινοχειρουργική με CyberKnife είναι μία αναίμακτη επέμβαση, όπου η εφαρμογή με νευροπλοήγηση καθοδηγούμενης δέσμης ακτινοβολίας προκαλεί τοπική καταστροφή του νεύρου και ύφεση/εξάλειψη των συμπτωμάτων.

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, είναι η διακοπή της διαβίβασης του πόνου.

Η εφαρμογή της ακτινοχειρουργικής με CyberKnife δεν απαιτεί την ενδονοσοκομειακή παραμονή του ασθενούς.

Τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά μέσα σε λίγες εβδομάδες, προσφέροντας στον ασθενή μακράς διάρκειας ή και οριστική ανακούφιση από τον πόνο.

Χειρουργική αποσυμπίεση τριδύμου νεύρου

Σε λίγες επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών, που αναδεικνύεται σαφώς ως αιτία της τριδυμαλγίας η συμπίεση του νεύρου κατά την πορεία του εντός του εγκεφάλου και συγχρόνως αποτυγχάνουν η φαρμακευτική αγωγή και οι λιγότερο επεμβατικές πράξεις μέσω μιας μικρής κρανιοτομής (υπό νευροπλοήγηση-νευροπαρακολούθηση) διενεργείται αποσυμπίεση του νεύρου με πολύ ικανοποιητικά, μόνιμα αποτελέσματα.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.