Τα κατάγματα σπονδυλικής στήλης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτόματα και σε τραυματικά.

Κάταγμα σπονδυλικής στήλης

Τα κατάγματα σπονδυλικής στήλης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτόματα και σε τραυματικά.

Ποια είναι τα συμπτώματα του κατάγματος της σπονδυλικής στήλη;

Τα κύρια συμπτώματα του κατάγματος της σπονδυλικής στήλης είναι ο έντονος τοπικός πόνος στην περιοχή της βλάβης, ο οποίος χαρακτηριστικά αυξάνεται σε κάθε κατάσταση που δημιουργεί stress στη σπονδυλική στήλη (κίνηση, έγερση, άρση βάρους), καθώς και πόνος που προκύπτει από την πιθανή συμπίεση των νευρικών δομών.

Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει μυϊκή αδυναμία, που συνοδεύει τον πόνο, καθώς και δυσλειτουργία των σφιγκτήρων (παραδείγματος χάριν ακράτεια ούρων) όταν η πιθανή συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή των νωτιαίων ριζών είναι πολύ μεγάλη.

Ι. Αυτόματο Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

Αυτόματo είναι το κάταγμα της σπονδυλικής στήλης που προκύπτει εξαιτίας της αραίωσης της οστικής μάζας-διαταραχής της φυσιολογικής οστικής αρχιτεκτονικής του σπονδύλου.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για ασθενείς με οστεοπόρωση. Μπορεί όμως να αποτελεί την πρώτη ένδειξη μετάστασης-εξέλιξης ενός όγκου (καρκίνου του μαστού, του θυρεοειδούς, του πνεύμονα, του νεφρού, του προστάτη) μίας φλεγμονής ή και ενός συστηματικού αιματολογικού συνήθως προβλήματος (πολλαπλούν μυέλωμα, λευχαιμία).

Σε ασθενείς με υπόνοια συστηματικού προβλήματος λαμβάνεται βιοψία.

Ακόμα και υπό ελάχιστη καταπόνηση, μπορεί να υπάρξει συμπίεση του σπονδύλου (και συνεπώς καθίζηση) με αποτέλεσμα ένα συμπιεστικό κάταγμα.

Τι είναι το αυτόματο κάταγμα;
Rο_OMSS-PROFIL- ΟΠIΣΘΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ tlif (πράσινα βέλη) + σπονδυλοπλαστική (κόκκινο βέλος)
Rο_OMSS-PROFIL- ΟΠIΣΘΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ tlif (πράσινα βέλη) + σπονδυλοπλαστική (κόκκινο βέλος)

Τα αυτόματα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης αντιμετωπίζονται συνήθως με τη μέθοδο της κυφοπλαστικής-σπονδυλοπλαστικής, ενώ σε πιο επιπλεγμένες καταστάσεις με συμπίεση του νωτιαίου μυελού-των νευρικών στοιχείων, με πιο σύνθετες χειρουργικές πράξεις (σπονδυλοδεσία).

ΙΙ. Τραυματικό Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

Τι είναι το τραυματικό κάταγμα;

Το τραυματικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης προκαλείται από τη βίαιη καταπόνηση των σπονδύλων συνήθως είτε μετά από πρόσκρουση είτε μετά από πτώση.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστεί εάν και κατά πόσο ο ασθενής παρουσιάζει νευρολογικό έλλειμμα λόγω τραυματισμού του νωτιαίου μυελού και των νεύρων. Η νευρολογική εικόνα του ασθενούς είναι καθοριστική προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης του τραυματικού κατάγματος.

Τραυματικό Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης
Τραυματικό Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

Η σύγχρονη επεμβατική αντιμετώπιση των τραυματικών καταγμάτων είναι η κυφοπλαστική-σπονδυλοπλαστική σε απλά περιστατικά μη-συμπίεσης των νευρικών δομών και η σπονδυλοδεσία σε περιστατικά που απαιτείται αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα από θραύσματα που πιέζουν νευρικές δομές.

Καθοριστική παράμετρος στη θεραπεία των σπονδυλικών καταγμάτων είναι η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο λόγος είναι ότι η παραμονή ενός κατάγματος με τον ασθενή να κινείται (να περπατά) χειροτερεύει την εικόνα του κατάγματος και μπορεί να προξενήσει μεγαλύτερη βλάβη στη σπονδυλική του στήλη.

ΚΑΤΑΓΜΑ ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ-ΠΙΕΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑ ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ-ΠΙΕΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

Άλλες Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.