Τι είναι η αιμορραγική θλάση;

Αιμορραγική θλάση είναι η δημιουργία τραυματικού αιματώματος μέσα στον εγκέφαλο.

Στην εγκεφαλική θλάση (εκχύμωση του εγκεφαλικού ιστού), αίμα αναμιγνύεται με φυσιολογικό εγκεφαλικό ιστό.

Η αιμορραγική θλάση, προκαλεί νευρολογικό έλλειμμα ή επιληπτικές κρίσεις και όταν είναι μεγάλη, μπορεί να απειλήσει τη ζωή.

Η αντιμετώπισή της είναι φαρμακευτική, ενδεχομένως με διασωλήνωση και μηχανική αναπνοή και σε βαριές περιπτώσεις με νευροχειρουργική επέμβαση.

ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, Brain CT
ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, Brain CT

Εγκεφαλικό οίδημα – ενδοκράνια υπέρταση

Τι είναι το εγκεφαλικό οίδημα;

Εγκεφαλικό οίδημα είναι η διόγκωση του εγκεφάλου (πρήξιμο). Πρόκειται για υπερβολική συσσώρευση υγρού στον εγκέφαλο.

Μπορεί να δημιουργηθεί ύστερα από ένα χτύπημα στο κεφάλι, από σοβαρό ισχαιμικό επεισόδιο ή εγκεφαλική φλεγμονή λόγω μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλίτιδας.

Το εγκεφαλικό οίδημα αυξάνει την ενδοκράνια πίεση και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποιδηματικά φάρμακα, με διασωλήνωση και μηχανική αναπνοή. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργική επέμβαση αποσυμπιεστικής κρανιεκτομίας.

Ποια είναι τα συμπτώματα του εγκεφαλικού οιδήματος;

Τα πιο συνήθη συμπτώματα του εγκεφαλικού οιδήματος περιλαμβάνουν:

  • Ναυτία και έμετος
  • Διαταραχή όρασης (θολή όραση)
  • Επιληπτικές κρίσεις

Νευροχειρουργική αντιμετώπιση εγκεφαλικού οιδήματος

Το εγκεφαλικό οίδημα αντιμετωπίζεται με κρανιεκτομή, προκειμένου να γίνει χειρουργική αποσυμπίεση του εγκεφαλικού θόλου, δίνοντας χώρο στον εγκεφαλικό ιστό να διογκωθεί χωρίς να υποστεί συμπιεστικό τραυματισμό.

Τι είναι η ενδοκράνια υπέρταση;

Ενδοκράνια υπέρταση είναι η αύξηση της φυσιολογικήθ πίεσης που ασκείται στον εγκέφαλο, μέσα στην κλειστή κοιλότητα του κρανίου.

Για να μετρηθεί η ενδοκράνια υπέρταση, χρειάζεται να τοποθετηθεί με νευροχειρουργική επέμβαση καθετήρας, ο οποίος συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με εγκεφαλικό οίδημα, έτσι ώστε να ανιχνευθούν άμεσα οι αλλαγές της ενδοκρανιακής πίεσης και να προσδιορισθεί η απαραίτητη θεραπεία.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ενδοκράνιας υπέρτασης;

Τα πιο συχνά συμπτώματα της ενδοκράνιας υπέρτασης περιλαμβάνουν:

  • Έντονη κεφαλαλγία (πονοκέφαλος που είναι πιο έντονος το πρωί)
  • Ναυτία, έμετος
  • Διαταραχή όρασης (διπλωπία, ο ασθενής βλέπει διπλά)
  • Διαταραχές συνείδησης
  • Υπνηλία

Νευροχειρουργική αντιμετώπιση της ενδοκράνιας υπέρτασης

Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή: με τη δημιουργία ενός μεγάλου οστικού ελλείμματος αυξάνεται ο χώρος για τον οιδηματώδη εγκέφαλο

Παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού: τοποθετείται εξωτερική συσκευή παροχέτευσης ή οσφυονωτιαία παροχέτευση ή γίνονται διαδοχικές οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις.

Τι είναι η διάχυτη αξονική βλάβη;

Διάχυτη αξονική βλάβη είναι το αποτέλεσμα της βίαιης κίνησης του εγκεφάλου εμπρός και πίσω εντός του κρανίου.

Η κίνηση αυτή προκαλεί θραύση των νευρονικών συνάψεων, δηλαδή των συνδέσεων που μεταφέρουν σήματα μεταξύ των νευρόνων του εγκεφάλου.

Η ρήξη των συνάψεων προκαλεί απώλεια επικοινωνίας των νευρώνων, απειλή τη ζωή του ασθενούς, ο οποίος εάν επιβιώσει παρουσιάζει μεταβολή της προσωπικότητας.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.