Ποιες είναι οι κατηγορίες των καταγμάτων κρανίου;

Τα κατάγματα κρανίου, χωρίζονται ανάλογα με την εντόπισή τους σε κατάγματα θόλου και κατάγματα βάσης κρανίου, ανάλογα με τη μεταβολή της μορφολογίας του κρανίου σε ρωγμώδη και εμπιέσματα και ανάλογα με τη λύση της συνέχειας του τριχωτού σε ανοιχτά και κλειστά.

Τι είναι το κάταγμα θόλου κρανίου;

Το κάταγμα θόλου κρανίου αφορά την περιοχή κάτω από το τριχωτό της κεφαλής. Συνήθως, εάν δεν συνοδεύεται από κάκωση του εγκεφάλου, όπως οίδημα ή αιμάτωμα, δεν χρειάζεται επέμβαση και επουλώνεται μόνο του. Όταν υπάρχει εμπίεσμα κρανίου (όταν κομμάτι του οστού έχει εισχωρήσει και ασκεί πίεση στον εγκέφαλο) γίνεται κρανιοπλαστική.

Ρωγμώδες κάταγμα κρανίου: λύση της συνέχειας του οστού, χωρίς μεταβολή στην εξωτερική του μορφολογία.

Εμπίεσμα κρανίου: τα άκρα του κατάγματος (ή θραύσματα του κατάγματος) εισέρχονται μέσα στην κοιλότητα του κρανίου και πιέζουν τον υποκείμενο εγκέφαλο.

Κρανιοπλαστική

Η κρανιοπλαστική συνιστάται για κρανιακά ελλείμματα, δηλαδή απώλειες κρανιακού σκελετού, ειδικά εάν το έλλειμμα είναι μεγαλύτερο των τριών εκατοστών.

Πρόκειται για επέμβαση αποκατάστασης του ελλείμματος του κρανιακού σκελετού, που έχει προκύψει είτε ως αποτέλεσμα τραυματισμού με απώλεια οστικών τμημάτων είτε λόγω προγενέστερης χειρουργικής επέμβασης αποσυμπιεστικής κρανιεκτομίας.

Είναι επέμβαση που πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται μετά την κρανιεκτομή, προκειμένου ο ασθενής να αποφύγει τον κίνδυνο λοίμωξης και για τη βελτίωση της νευρολογικής του εικόνας.

Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη μετεγχειρητική λοίμωξη, συνιστάται η παράταση του χρόνου αποκατάστασης, που μπορεί να φθάσει και στους έξι μήνες μετεγχειρητικά.

Η κρανιοπλαστική προσφέρει προστασία στον εγκέφαλο από τυχαίες κακώσεις αφού ως εκείνη τη στιγμή προστατεύεται μόνο από το δέρμα και το τριχωτό της κεφαλής.

Ταυτόχρονα επιταχύνει τη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς καθώς επιφέρει ισορροπία της ενδοκράνιας πίεσης με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς.

Τι είναι το κάταγμα βάσης κρανίου;

Το κάταγμα στο κάτω τμήμα του κρανίου, ονομάζεται κάταγμα βάσης κρανίου και θεωρείται πιο σοβαρό από το κάταγμα θόλου, καθώς μπορεί να τραυματίσει σημαντικά αγγεία και νεύρα.

Στο κάταγμα βάσης κρανίου, συχνά υπάρχει αίμα πίσω από το αυτί ή γύρω από τα μάτια, εκροή διαφανούς υγρού από τη μύτη ή το αυτί.

Ποια είναι τα συμπτώματα του ενδοκρανιακού αιματώματος;

Τα συμπτώματα του ενδοκρανιακού αιματώματος μπορούν να εμφανιστούν αμέσως μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι ή ακόμα και μετά από εβδομάδες.

Συνήθη συμπτώματα του ενδοκρανιακού αιματώματος είναι:

 • Λιποθυμία
 • Ναυτία
 • Συνεχώς αυξανόμενη κεφαλαλγία (πονοκέφαλος)
 • Σύγχυση
 • Δυσκολίες στην εκφορά του λόγου
 • Ανόμοιες κόρες των ματιών
 • Απώλεια αισθήσεων
 • Αυξημένη αρτηριακή πίεση
 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Απάθεια
 • Κινητικές διαταραχές των άκρων

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.