Η αντλία ενδορραχιαίας έγχυσης φαρμάκου είναι μια αποτελεσματική επιλογή διαχείρισης του καρκινικού πόνου, καθώς χορηγούμε μικρότερες δόσεις αναλγητικών, ελαχιστοποιούνται οι παρενέργειες και βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής του ασθενή. Η αντλία ενδορραχιαίας έγχυσης φαρμάκου απελευθερώνει αναλγητικά στον ενδορραχιαίο / υπαραχνοειδή χώρο που περιβάλλει τόσο το νωτιαίο μυελό όσο και...