Αριστοτέλης Τ.

Η ευγνωμοσύνη μου συνοψίζεται σε μερικές λέξεις: Μου έσωσε τη ζωή. Είναι άνθρωπος και ιατρός ευθύς, ευπροσήγορος, ειλικρινής, ευγενής, άξιος εμπιστοσύνης. Είναι εκείνος που συνεχίζει να τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη. Ευχαριστώ.

Επέμβαση τοποθέτησης βαλβίδας υδροκεφαλίας

Σαμαράς Ευστάθιος Νευροχειρουργός
2021-01-03T20:52:39+03:00

Επέμβαση τοποθέτησης βαλβίδας υδροκεφαλίας

Η ευγνωμοσύνη μου συνοψίζεται σε μερικές λέξεις: Μου έσωσε τη ζωή. Είναι άνθρωπος και ιατρός ευθύς, ευπροσήγορος, ειλικρινής, ευγενής, άξιος εμπιστοσύνης. Είναι εκείνος που συνεχίζει να τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη. Ευχαριστώ.