Υδροκέφαλος είναι, με απλά λόγια, η “παθολογική συσσώρευση” υγρού στις κοιλότητες (κοιλίες) του εγκεφάλου. Οι κοιλίες του εγκεφάλου παράγουν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), το οποίο κανονικά ρέει μέσω των κοιλιών, κυκλοφορεί στον εγκέφαλο και διοχετεύεται στη βάση. Αυτό το υγρό παίζει προστατευτικό και θρεπτικό ρόλο και διατρέχει-περιβάλλει τον εγκέφαλο...