Εμφύτευση και διαχείριση νευροδιεγέρτη νωτιαίου μυελού για χρόνιο πόνο

Η εμφύτευση νευροδιεγέρτη νωτιαίου μυελού ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της λειτουργικής νευροχειρουργικής, η οποία στόχο έχει την αντιμετώπιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου.

Πως λειτουργεί ο νευροδιεγέρτης;

Με την εμφύτευση νευροδιεγέρτη, επιτυγχάνεται η διακοπή ή η σημαντική μείωση της μετάδοσης του ερεθίσματος (“μηνύματος”) του πόνου από το αρχικό σημείο μετάδοσής του, πριν αυτό φθάσει στον εγκέφαλο.

Με βάση το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς, εντοπίζεται η ακριβής θέση μετάδοσης του ερεθίσματος του πόνου και ο νευροχειρουργός προχωρά στην τοποθέτηση ηλεκτροδίων στην επιλεγμένη θέση. Στη συνέχεια, γίνεται η υποδόρια διασύνδεση και εμφύτευση των ηλεκτροδίων με προσωρινή γεννήτρια ηλεκτρικών παλμών.

Ακολουθεί ένα χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων, κατά το οποίο γίνεται αξιολόγηση μέσω δοκιμαστικών νευροδιεγέρσεων μέχρι ο προγραμματισμός του συστήματος να επιφέρει σημαντική μείωση του πόνου.

Στη συνέχεια, γίνεται η εμφύτευση της μόνιμης συσκευής νευροδιέγερσης.

Μετά την εμφύτεση, ο ασθενής εκπαιδεύεται και εφοδιάζεται με έναν φορητό προγραμματιστή ώστε να μπορεί ο ίδιος να ελέγχει την ένταση και τη διάρκεια κάθε διεγερτικής περιόδου.

Η εμφύτευση νευροδιεγέρτη ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο μόνο για μία ημέρα.

Η εμφύτευση νευροδιεγέρτη νωτιαίου μυελού προσφέρει σημαντικότατη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και τις επιπλοκές στον οργανισμό του από τη μακροχρόνια χρήση αναλγητικής αγωγής.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.