Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου με εμφύτευση αντλίας

Πως λειτουργεί η αντλία πόνου;

Η εμφύτευση αντλίας πόνου είναι μία επεμβατική τεχνική αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί και συγχρόνως υπάρχει ανάγκη μακροχρόνιας χορήγησης αναλγητικών, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές και συνεχείς παρενέργειες.

Ιδανικά, η τεχνική της εμφύτευσης αντλίας πόνου εφαρμόζεται σε δύο στάδια.

Αρχικά με την τοποθέτηση ενός καθετήρα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ο οποίος συνδέεται με μία εξωτερική αντλία, προκειμένου να δοκιμαστεί η δραστικότητα των φαρμάκων και η σωστή δοσολογία.

Ο νευροχειρουργός, μετά από συνεχείς προσαρμογές της δόσης, εξατομικεύει την αγωγή. Όταν υπάρξει ικανή μείωση του πόνου, χωρίς την εμφάνιση παρενεργειών, σε δεύτερη φάση ο νευροχειρουργός συνδέει τον καθετήρα με μία μόνιμη αντλία, η οποία εμφυτεύεται υποδόρια στην κοιλιακή χώρα.

Η αντλία αυτή μπορεί να είναι προγραμματιζόμενη ή σταθερής ροής, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Μετά την τοποθέτηση της αντλίας πόνου, ο ασθενής επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τον νευροχειρουργό προκειμένου να γίνεται η επαναπλήρωση της αντλίας με τη φαρμακευτική ουσία, αλλά και η προσαρμογή της δόσης, όταν κριθεί απαραίτητο.

Ποια είναι τα οφέλη της εμφύτευσης αντλίας πόνου;

Η εμφύτευση αντλίας πόνου και η σωστή διαχείρισή της, εκτός από την προφανή προσφορά της στη σημαντική μείωση του πόνου, βοηθά τον ασθενή και στον ψυχολογικό τομέα. Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, μειώνει το αίσθημα κατάθλιψης και φόβου που δημιουργεί ο χρόνιος πόνος, ενώ συμβάλλει δραστικά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή, επιτρέποντάς του την επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Εμφύτευση και διαχείριση αντλίας σπαστικότητας

Πως λειτουργεί η αντλία σπαστικότητας;

Η σπαστικότητα είναι μία νοσολογική κατάσταση, κατά την οποία ο ασθενής βιώνει σημαντικά προβλήματα κινητικότητας λόγω της έντονης δυσκαμψίας των άκρων (ίσως και ακινησία), ενώ μπορεί να συνυπάρχουν οξείς πόνοι που προκαλούνται από τους έντονους μυϊκούς σπασμούς.

Η επεμβατική αντιμετώπιση της νόσου, γίνεται με την εμφύτευση αντλίας σπαστικότητας.

Αρχικά γίνεται ενδελεχής έλεγχος και εκτίμηση της λειτουργικότητας και της κινητικότητας του ασθενή, προκειμένου να τεθούν εξατομικευμένοι και ρεαλιστικοί θεραπευτικοί στόχοι, ανάλογοι με τον βαθμό δυσλειτουργίας του κάθε ασθενή.

Ο ασθενής υποβάλλεται σε δοκιμαστική έγχυση (στιγμιαία έγχυση ή μέσω προσωρινής αντλίας) της φαρμακευτικής ουσίας. Αφού προσδιοριστεί η κατάλληλη δόση και εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα του φαρμακευτικού σχήματος, ακολουθεί η διαδικασία εμφύτευσης της επιλεγμένης αντλίας.

Εμφύτευση αντλίας σπαστικότητας

Η σύγχρονη νευροχειρουργική αντιμετώπιση, αφορά την τοποθέτηση αντλίας προγραμματιζόμενης ροής, καθώς εξασφαλίζει με ιδανικό τρόπο το καλύτερο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εξατομικευμένη παρέμβαση).

Το ιστορικό του ασθενή, το υπόβαθρο της νόσου και η κλινική του κατάσταση αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προεγχειρητικής εκτίμησης του ασθενούς.

Η εμφύτευση της αντλίας γίνεται υπό γενική αναισθησία. Ο ασθενής βγαίνει από το νοσοκομείο εντός 24 ωρών.

Με την εμφύτευση της αντλίας σπαστικότητας, αλλά και με τη σωστή μετεγχειρητική διαχείρισή της από τον νευροχειρουργό, ο ασθενής απαλλάσσεται και από τον πόνο που δημιουργούν οι μυϊκοί σπασμοί και αποκτά σημαντική λειτουργική βελτίωση, που φθάνει μέχρι και την πλήρη, αυτόνομη κινητοποίησή του.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.