Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου

Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου

Η τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου (βαλβίδας παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού) γίνεται προκειμένου να παροχετεύεται το επιπλέον εγκεφαλονωτιαίο υγρό από τον εγκέφαλο συνήθως στην περιτοναϊκή κοιλότητα (κοιλιά).

Στην κρανιοτομία το τμήμα του κρανίου που αφαιρείται, επανατοποθετείται αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης, ενώ στην κρανιεκτομή το αφαιρεθέν κρανιακό οστό επανατοποθετείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η σύγχρονη νευροχειρουργική πρακτική αφορά στη χρήση ρυθμιζόμενων μαγνητικών βαλβίδων, ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική πίεση λειτουργίας του εγκεφάλου (εξατομικευμένη θεραπεία υδροκεφαλίας).

Οι συνήθεις βαλβίδες παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, αποτελούνται από τρία τμήματα: έναν καθετήρα που τοποθετείται εντός του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου, τη βαλβίδα μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης προκειμένου να ελέγχεται η ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και ενός καθετήρα που παροχετεύει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό από τη βαλβίδα στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

Η τοποθέτηση γίνεται ενδοεγκεφαλικά και υποδόρια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τίποτα ορατό και εκτεθειμένο μετά το χειρουργείο.

Τοποθέτηση οσφυοπεριτοναικής βαλβίδας παροχέτευσης του ΕΝΥ

Σε περιπτώσεις που δεν πρέπει ή δεν μπορεί να τοποθετηθεί η βαλβίδα εγκεφάλου, είναι δυνατόν να παροχετευτεί το “πλεονάζον” εγκεφαλονωτιαίο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα με την τοποθέτηση οσφυοπεριτοναϊκής βαλβίδας (ρυθμιζόμενης ή σταθερής ροής) η οποία παροχετεύει από τον υπαραχνοειδή χώρο της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

3η κοιλιοστομία

Σε ασθενείς με υδροκέφαλο, η αιτία του οποίου είναι η απόφραξη του υδραγωγού Sylvius, που ενώνει την 3η με την 4η κοιλία, ενδείκνυται η ενδοσκοπική 3η κοιλιοστομία.

Πρόκειται για μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική, κατά την οποία μέσω μίας μικρής κρανιοανάρτησης λίγων χιλιοστών, οδηγείται με τη βοήθεια νευροπλοηγητή ένα νευροενδοσκόπιο μέχρι το έδαφος της 3ης κοιλίας, όπου δημιουργείται μία μικρή οπή.

Η παράκαμψη της αιτίας της απόφραξης και η αποκατάσταση της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού προς την περιοχή της μεσοσκελιαίας δεξαμενής, προκειμένου να απορροφηθεί, λύνει το πρόβλημα του ασθενούς.

Βασικό πλεονέκτημα της 3η κοιλιοστομίας, είναι η αποφυγή τοποθέτησης βαλβίδας εγκεφάλου, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο επιπλοκών που μπορεί να προκληθούν σε βάθος χρόνου.

Η επέμβαση διαρκεί λιγότερο από μία ώρα και ο ασθενής βγαίνει από το νοσοκομείο μέσα σε 24 ώρες.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.