Στερεοτακτική βιοψία

Η στεροτακτική βιοψία είναι μία εξαιρετικά ακριβής τεχνική δειγματοληψίας ιστού από τον εγκέφαλο.

Μέσω μιας μικρής οπής μόλις μερικών χιλιοστών, που διανοίγεται στο κρανίο, με τη χρήση της νευροπλοήγησης και την ενσωμάτωση των απεικονιστικών δεδομένων (αξονική-μαγνητική τομογραφία) οδηγούμε μία δειγματοληπτική βελόνη στην παθολογική περιοχή, προκειμένου να ληφθεί δείγμα ιστού.

Είναι μία ακριβής, γρήγορα και ασφαλής διαδικασία που επιτρέπει τη λήψη ιστού χωρίς την ανάγκη διενέργειας μεγάλου χειρουργείου, ώστε να καθοριστεί άμεσα το πλάνο θεραπείας του ασθενούς. Ο ασθενής την επόμενη μέρα το πρωί είναι στο σπίτι του.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.