?>
Κρανιοτομία - κρανιεκτομή

Τι είναι η κρανιοτομία;

Κρανιοτομία – κρανιεκτομή είναι η χειρουργική διάνοιξη του κρανιακού σκελετού, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στην παθολογική περιοχή του εγκεφάλου.

Στην κρανιοτομία το τμήμα του κρανίου που αφαιρείται, επανατοποθετείται αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης, ενώ στην κρανιεκτομή το αφαιρεθέν κρανιακό οστό επανατοποθετείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η κρανιοτομία, η χειρουργική δηλαδή προσπέλαση μίας βλάβης στον εγκέφαλο στη σύγχρονη νευροχειρουργική αποτελεί μία εξατομικευμένη χειρουργική πράξη.

Η χρήση της νευροπλοήγησης, όπου δεδομένα της μαγνητικής ή/και της αξονικής τομογραφίας ενσωματώνονται στην τρισδιάστατη απεικόνιση του εγκεφάλου, δίνουν τη δυνατότητα αποτύπωσης της ακριβούς θέσης της βλάβης στον εγκέφαλο του ασθενούς. Με αυτό τον τρόπο, το χειρουργείο είναι πιο ασφαλές, απόλυτα στοχευμένο και πολύ πιο σύντομο.

Με το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο και τη νευροπλοήγηση, εντοπίζεται με εξαιρετική ακρίβεια η βλάβη και ο ιδανικός τρόπος πρόσβασης σε αυτή, ενώ προστατεύονται από τραυματισμούς οι περιοχές του φυσιολογικού εγκεφάλου.

Σε περιπτώσεις αγγειακών βλαβών του εγκεφάλου, που απαιτούν νευροχειρουργική παρέμβαση, εφόσον δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους μέσω της επεμβατικής ακτινολογίας (εμβολισμός ανευρυσμάτων ή αγγειακών δυσπλασιών), μέσω κρανιοτομίας γίνεται χειρουργική απολίνωση της αγγειακής παθολογίας.

ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ

Τοποθετείται ένα ή περισσότερα μικροσκοπικά clips στα παθολογικά αγγεία (μανταλάκια) ώστε να απομονωθεί το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος ή να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία του αίματος μέσω απομόνωσης της αγγειακής δυσπλασίας.

Τι είναι η κρανιοτομία σε εγρήγορση;

Η κρανιοτομία σε εγρήγορση (διεγχειρητική χαρτογράφηση εγκεφάλου) χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις για την αφαίρεση όγκων που βρίσκονται κοντά σε λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ακολουθείται ειδικό αναισθησιολογικό πλάνο, στο οποίο ο ασθενής βρίσκεται σε εγρήγορση ώστε εκτιμάται σε πραγματικό χρόνο η επίδραση των χειρουργικών χειρισμών στη λειτουργική του εικόνα (παραδείγματος χάριν η εκφορά του λόγου).

Ο νευροχειρουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την πιο ασφαλή δίοδο για την αφαίρεση της βλάβης και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νευρολογικού ελλείμματος.

Τι είναι η κρανιεκτομή;

Η κρανιεκτομή γίνεται επειγόντως, σε περιστατικά ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, όπως μετά από ατύχημα ή εγκεφαλική βλάβη, όπου παρατηρείται αυξημένη ενδοκράνια πίεση.

Ο νευροχειρουργός δίνει χώρο στον εγκέφαλο να ξεπεράσει το οίδημα, αλλά αποκτά και πρόσβαση στην παθολογική περιοχή ώστε να εφαρμόσει τα επόμενα στάδια που απαιτούνται κατά περίσταση (παραδείγματος χάριν αφαίρεση αιματώματος). Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.