Τι είναι η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία εγκεφάλου (AVM);

Η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία είναι ένα ελάττωμα στο αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου. Αγγεία του εγκεφάλου έχουν τη μορφή κουβαριού, στο οποίο μία ή περισσότερες αρτηρίες συνδέονται απευθείας με μία ή περισσότερες φλέβες, χωρίς την παρεμβολή τριχοειδών αγγείων.

Ο ρόλος των αρτηριών είναι να μεταφέρουν πλούσιο σε οξυγόνο αίμα από την καρδιά στους ιστούς και τα κύτταρα του οργανισμού. Ο ρόλος των φλεβών είναι να επιστρέφουν το αποξυγονωμένο αίμα από τους ιστούς στην καρδιά.

Η απευθείας επικοινωνία αρτηριών και φλεβών στην αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εγκεφαλική αιμορραγία, καθώς οι φλέβες έχουν λεπτό τοίχωμα και δεν μπορούν να αντέξουν υψηλή πίεση της ροής του αίματος για μεγάλες χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα να σπάνε. Μερικές φορές η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία εγκεφάλου προκαλεί επιληψία.

Ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις και τα συμπτώματα της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου;

Περίπου το 50% των ασθενών παρουσιάζουν εγκεφαλική αιμορραγία.

Πολλές φορές οι ασθενείς με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία δεν έχουν συμπτώματα εντοπίζουν την πάθηση τυχαία, συνήθως κατά τη διάρκεια θεραπείας για άλλη διαταραχή.

Περίπου το 12% των ατόμων με αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία εγκεφάλου εμφανίζουν συμπτώματα, στο πλαίσιο ερεθισμού του περιβάλλοντις εγκεφαλικού ιστού.

Τα συμπτώματα της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου περιλαμβάνουν:

 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Αδυναμία ή παράλυση
 • Απώλεια συντονισμού
 • Δυσκολία στην οργάνωση και διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Ζάλη
 • Κεφαλαλγίες (πονοκέφαλοι)
 • Διαταραχές όρασης
 • Διαταραχές ομιλίας
 • Ασυνήθιστο αίσθημα αιμωδίας (μουδιάσματος), ξαφνικού πόνου
 • Απώλεια μνήμης
 • Σύγχυση
 • Ψευδαισθήσεις
 • Άνοια

Θεραπεία της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου

Ανάλογα με τον τύπο της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας, υπάρχουν τρεις μέθοδοι θεραπείας:

Μικροχειρουργική αφαίρεση: με κρανιοτομία αφαιρείται η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία με τη χρήση μικροσκοπίου

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία: χορηγείται συμπυκνωμένη δόση ακτινοθεραπείας στον πυρήνα της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας και αξιολογείται στην προοπτική του χρόνου η ροή και το μέγεθος της ακτινοβολιθείσας δυσπλασίας (δυνατότητα συρρίκνωσης-απόφραξης της παθολογικής ροής).

Ενδαγγειακός εμβολισμός: με αυτή την ελάχιστα επεμβατική τεχνική αποφράσσεται ή περιορίζεται η παροχή αίματος στην αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία, γεγονός που οδηγεί στη συρρίκνωση ή την πλήρη απόφραξή της. Στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να αποτελεί προκαταρκτικό βήμα στην προετοιμασία του ασθενούς για μικροχειρουργική αφαίρεση της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας ή για στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης μίας ενδαγγειακής συνεδρίας ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα.

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 3D
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 3D

Σηραγγώδες Αιμαγγείωμα

Τι είναι το σηραγγώδες αιμαγγείωμα;

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-MRI
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-MRI

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα είναι μία αγγειακή δυσπλασία του εγκεφάλου, ένα παθολογικό σύμπλεγμα τριχοειδών αγγείων και φλεβιδίων.

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα είναι δυνατόν να αιμορραγήσει και να δημιουργήσει βλάβη στον εγκέφαλο ή στον νωτιαίο μυελό.

Συνήθως αποτελούν εύρημα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. Η μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου και η κλασική ψηφιακή αγγειογραφία δεν έχουν θέση στη διάγνωση του σηραγγώδους αιμαγγειώματος.

Ποια είναι τα συμπτώματα του σηραγγώδους αιμαγγειώματος;

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα συχνά είναι ασυμπτωματικό και δεν απαιτεί πάντοτε θεραπεία. Ορισμένα από τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Διαταραχές όρασης (θόλωση, διπλωπία, μείωση όρασης, περιορισμός οπτικών πεδίων)
 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Αδυναμία ή παράλυση άνω ή κάτω άκρων
 • Διαταραχές ομιλίας

Θεραπείες για το σηραγγώδες αιμαγγείωμα

Μικροχειρουργική αφαίρεση (κρανιοτομία): με κρανιοτομία και τη χρήση μικροσκόπιου αφαιρείται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα από τον εγκέφαλο.

Ακτινοχειρουργική θεραπεία: στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Στην πλειοψηφία των σηρραγωδών αιμαγγειωμάτων δεν χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση και συνιστάται περιοδική παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.