ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΔΕ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ ΑΡΧΙΚΑ
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΔΕ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ ΑΡΧΙΚΑ

Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;

Το ανεύρυσμα είναι μια παθολογική προβολή (διεύρυνση) στο τοίχωμα μιας εγκεφαλικής αρτηρίας, η οποία θυμίζει μπαλόνι. Το τοίχωμα του ανευρύσματος είναι εξασθενημένο, πιο λεπτό από ό,τι σε ένα φυσιολογικό αγγείο και είναι εύθραυστο.

Ραγέν ανεύρυσμα εγκεφάλου: όταν διαρραγεί (σπάσει) το ανεύρυσμα, δημιουργείται εγκεφαλική αιμορραγία που ονομάζεται υπαραχνοειδής αιμαρρραγία και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη ζωή του ασθενούς.

Μη ραγέν ανεύρυσμα εγκεφάλου: Όταν ένα ανεύρυσμα δεν έχει σπάσει, χαρακτηρίζεται μη ραγέν. Ανάλογα με τη θέση του, ένα ανεύρυσμα μπορεί να πιέζει κάποια εγκεφαλική δομή (πχ νεύρο) δημιουργώντας άλλου είδους συμπτώματα (χωροκατακτητικά).

Ποια είναι τα συμπτώματα του ανευρύσματος εγκεφάλου;

Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα συνήθως δεν έχουν συμπτώματα πριν τη ρήξη. Τα ανακαλύπτει ο ασθενής τυχαία όταν κάνει μαγνητική ή αξονική τομογραφία για άλλο πρόβλημα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να έχει πρόδρομα συμπτώματα – σημάδια επαπειλούμενης ρήξης του ανευρύσματος.

Συνήθη συμπτώματα της ρήξης του εγκεφαλικού ανευρύσματος

  • Ασυνήθιστη, ξαφνική, έντονη κεφαλαλγία -αυχεναλγία (πονοκέφαλος που εντοπίζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στον αυχένα)
  • Ζάλη, ναυτία ή έμετος
  • Διαταραχές όρασης (διπλωπία, απώλεια όρασης)
  • Επιληπτική κρίση
  • Αιμωδίες (μουδιάσματα), αδυναμία στο χέρι, στο πόδι ή το πρόσωπο, ειδικά στη μία πλευρά
  • Άλγος προσώπου (έντονος πόνος στο πρόσωπο ή το μάτι)

Ποια είναι η θεραπεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;

Ο κάθε ασθενής αποτελεί μοναδική περίπτωση και η ιδανική θεραπεία κρίνεται κατά περίπτωση, σε εξατομικευμένο επίπεδο.

Στόχος της επέμβασης είναι ο αποκλεισμός της ροής αίματος στο παθολογικό τοίχωμα του αγγείου και κατά συνέπεια η ελάττωση ή εξαφάνιση της πιθανότητας ρήξης του παθολογικού αγγείου.

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 3D
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 3D

Θεραπείες για τα ανευρύσματα εγκεφάλου

  • Εμβολισμός: Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος τοποθέτησης λεπτών συρμάτων από πλατίνα (σπειράματα ή coils) μέσα στο ανεύρυσμα με χρήση ψηφιακού αγγειογράφου ή και τοποθέτηση ειδικών stent με σκοπό τον περιορισμό της ροής αίματος εντός του ανευρύσματος. Τα σπειράματα εμποδίζουν την κυκλοφορία μέσα στον σάκο του ανευρύσματος.
  • Χειρουργική απολίνωση: Τοποθετείται ένα μικροσκοπικό clip (μανταλάκι) γύρω από το ανεύρυσμα με κρανιοτομία, ώστε να απομονωθεί το ανεύρυσμα από την κανονική κυκλοφορία του αίματος. Σε ορισμένους ασθενείς δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού της παθολογικής ροής εντός του ανευρύσματος με ένα μόνο clips και είναι απαραίτητη η εξωτοιχωματική ενίσχυση του σάκου του ανευρύσματος. Η απολίνωση του αγγείου και η παράκαμψη ροής του ανευρύσματος είναι τεχνικά εφικτή, αλλά αφορά πολύ λίγους ασθενείς. Η πιθανότητα επείγουσας κρανιεκτομής, τοπεθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με σκοπό να μειωθεί η ενδοκρανιακή πίεση, καθώς και άλλου είδους νευροχειρουργικές παρεμβάσεις, αποτελούν κομμάτι της θεραπείας του ραγέντος ανευρύσματος.

Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ότι για κάθε ασθενή η ιδανική θεραπεία είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Είμαι στη διάθεσή σας.