Το γλοιοβλάστωμα είναι ο πιο συχνός και θανατηφόρος όγκος εγκεφάλου, με μέσο όρο επιβίωσης τους 14 μήνες. Μέχρι τώρα, οι ανοσοθεραπείες δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο θα θέλαμε, καθώς οι ασθενείς με γλοιοβλάστωμα εμφανίζουν βαθιά ανοσοκαταστολή. Στην καταπολέμηση του γλοιοβλαστώματος, σημαντικό ρόλο παίζουν κάποια σωματίδια, που ονομάζονται εξωκυτταρικά κυστίδια...