επέμβαση τοποθέτησης βαλβίδας υδροκεφαλίας

Η ευγνωμοσύνη μου συνοψίζεται σε μερικές λέξεις: Μου έσωσε τη ζωή. Είναι άνθρωπος και ιατρός ευθύς, ευπροσήγορος, ειλικρινής, ευγενής, άξιος εμπιστοσύνης. Είναι εκείνος που συνεχίζει να τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη. Ευχαριστώ.